• Tere tulemast Jaaniussike!

  Sillamäe Lasteaed Jaaniussike / Juri Gagarini 7a, 40232 Sillamäe / tel 39 73 805 / jaaniussike2003@gmail.com
  • Missioon

   Sillamäe Lasteaed Jaaniussike on väikese inimese jaoks turvaline keskkond, kus arvestatakse iga lapse eripära.

  • Teadlikkus

   Meie lasteaed arvestab lapse individuaalsust ja isiklikku arengut, pöörab tähelepanu laste tervisele ja selle tugevdamisele.

  • Visioon

   Sillamäe Lasteaed Jaaniussike on konkurentsivõimeline koolieelne lasteaed.

  • Suhtlus

   Koostöös vanematega loome hariduslikud võimalused lapse kooliks ettevalmistamiseks looduslikus ja sõbralikus keskkonnas.

 • Sillamäe Lasteaed Jaaniussike on koolieelne lasteasutus, mille põhieesmärk on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  Lasteaial on Haridus- ja teadusministeeriumi 04.02.08.a käskkirjaga nr 2885HTM kinnitatud koolitusluba. Lasteaia tegevuse aluseks on linnavolikogu  25.03.2008.a määrusega nr  85 kinnitatud Sillamäe Lasteaia Jaaniussike põhimäärus.

  Lasteasutuses on loodud mängu-, arengu-, õpi- ja kasvukeskkond, mis toetab kõikide laste õpihimu, on eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav. Lasteaias toetatakse lapse enesehinnangu ja väärtuste kujunemist, et laps väärtustab ennast ja teisi, hindab ühiselu norme ning on tolerantne inimeste erinevuste suhtes. Lapsed saavad alushariduse Riikliku raamõppekava ja lasteaia õppekava alusel. Õppe-ja kasvatustegevuste läbiviimisel kasutatakse mängu ja õuesõpet, arvestatakse laste individuaalsust ja huvi õpetatava vastu. Mitmekülgne huvitegevus lasteaias pakub täiendavaid võimalusi ja toetab laste arengut.

  • Õppimine ja mäng
  • Tervislik toit
  • Sõbralik koht
  • Laste turvalisus
 • Vaata meie lasteaia galeriid!

  • Mulle meeldivad rühmas mänguasjad, mulle meeldib õppida, tähti kirjutada. Kokad küpsetavad maitsvalt.

   Timur
  • Lasteaed on hea. Mulle meeldib lasteaias mängida, matemaatikat teha. Lasteaias on ilus bassein, mulle meeldib basseinis ujuda.

   Vova
  • Meie lasteaed on ilus. Armsad ja head õpetajad. Mulle meeldib, kuidas me lasteaias jalutame ja kuidas õpetajad riietuvad pühadel erinevatesse tegelastesse.

   Boriss