Sillamäe Lasteaed Jaaniussike                      Tere tulemast!

                                        Lasteaed avatud 6.30-18.30 tööpäevadel.

gallery/pict2
gallery/pict1
Детям нравится у нас!
gallery/001
gallery/002
gallery/jaaheader2
gallery/tel_logo
gallery/company_logo[1]

Tere tulemast Sillamäe Jaaniussike Lasteaeda!

Lasteaed avati 1987. aasta märtsis. 1998. aasta jaanuaris sai lasteaed nimeks Jaaniussike. Lasteaias on spordisaal, muusikasaal, füsioteraapiakabinet, massaažikabinet, ujula, eesti keele kabinet, 2 logopeedikabinetti, meditsiinikabinet, metoodikakabinet, töötajate puhkeruum. Lasteaias on olemas tuletõrje- ja valvesignalisatsioon. Lasteaia ruumide sisustus vastab tervisekaitsenõuetele.

Lasteaia õppetöö toimub alushariduse riikliku õppekava ja lasteaia õppekava alusel. Õppekeel on vene keel. Eesti keele õpe algab kolmandast eluaastast ja toimub lasteaia õppekava raames.

Lasteaias töötab 10 rühma: 4 sõimerühma ja 6 lasteaiarühma, neist 2 osalist keelekümblusrühma.

Lasteaed töötab 5 päeva nädalas, 12 tundi päevas (06.30. - 18.30).

 

Missioon

 

Sillamäe lasteaed Jaaniussike on õppeasutus, mis annab võimaluse saada alusharidust ja päevahoidu, mis tagab igale lapsele kvaliteetse isiksust arendava alushariduse, kus pööratakse tähelepanu laste tervisele ja selle tugevdamisele.­

 

Visioon

 

Lasteaed on arenev, turvaline, sõbralik ja tervist edendav haridusasutus, kus koostöös lastevanematega luuakse hariduslikud võimalused lapse kooliks ettevalmistamiseks looduslähedases ja lapsesõbralikus keskkonnas, kus on igati kaasaegne mängu- ja tegevuskeskkond, loominguline personal ja teotahteline meeskond.

 

gallery/esn-tv-logo-2-1
gallery/logo-keskkonnakapp