Sillamäe Lasteaed Jaaniussike                      Tere tulemast!

                                        Lasteaed avatud 6.30-18.30 tööpäevadel.

gallery/pict2
gallery/pict1
Детям нравится у нас!
gallery/jaani001
gallery/jaani001

Arengukava

 

Lasteaia arengustrateegia õppeaastateks 2015-2017

 

1. Eestvedamine ja juhtimine

Üldeesmärk: Põhiväärtustele ja organisatsiooni kultuurile toetuv juhtimine.

2. Personalijuhtimine

Üldeesmärk: Avatud ja motiveeritud  personal. Personali enesearendamine ja elukestva õppe väärtustamine.

3. Koostöö huvigruppidega

Üldeesmärk: Huvigruppide kaasamine arendustegevusse.

4. Kasvukeskkonna kujundamine ja turvalisune analüüs

Üldeesmärk: Turvaline, kaasaegne, mitmekülgsete võimalustega mängu- ja õpikeskkond ja tasakaalustatud eelarve.

5. Õppe- ja kasvatusprotsess

Üldeesmärk: Lapse sotsiaalse, emotsionaalse, füüsilise ja  kognitiivse arengu toetamine.