Sillamäe Lasteaed Jaaniussike                      Tere tulemast!

                                        Lasteaed avatud 6.30-18.30 tööpäevadel.

gallery/pict2
gallery/pict1
Детям нравится у нас!
gallery/jaani001

Sillamäe Lasteaia  Jaaniussike direktorile

AVALDUS

Palun võtta vastu minu poeg ( tütar ) ................................................................................................

                                                                              ( lapse ees- ja perekonnanimi )

Lapse isikukood ......................................................... sünniaeg .......................................................

lasteaeda Jaaniussike alates .................................................. 20..........a    .................................rühma.

 

Lapse perekonnast esitan järgmised andmed:

Lapse ema ees-ja peekonnanimi .......................................................................................................

Ema isikukood ..................................................................................................................................

Töökoht .............................................................................................................................................

Amet ..............................................................  töötelefon ................................................................

E-mail.................................................................................

Lapse isa ees- ja perekonnanimi .......................................................................................................

Isa isikukood .....................................................................................................................................

Töökoht .............................................................................................................................................

Amet ...............................................................töötelefon .................................................................

Lapse kodune aadress .......................................................................................................................

Kodune  telefon ......................................  mobiiltelefon : ema ........................................................

                                                                                            isa ..........................................................

E-mail.......................................................................................

Lastearv peres ................, eelkoolieas............................., õpilased ..................................................

Kohustun:

     1.Tasuma lapse toiduraha ja kohamaksu õigeaegselt. Maksuraskuste korral teavitan koheselt

         lasteaia  direktorialt  kirjalikult.

     2. Täitma lasteaia sisekorraeeskirju ja jälgima päevakava.

     3. Üks nädäl enne lahkumist esitama  direktori nimele avalduse, märkides lahkumise aja ja

         põhjuse.

     4. Lasteasutesse vastuvõtmisel esitama lapse tervisekaardi.

Täiendavalt soovin teatada oma lapsest ............................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kinnitan, et ole esitanud avaldust teistesse Sillamäe linna lasteaedadesse.

Avalduse andja ees- ja perekonnanimi .............................................................................................

Esitamise kuupäev ...............................................      Allkiri ............................................................

_____________________________________________________________________________

Avalduse võtnud vastu lasteaed  ..........................................................  rühm..................................

Avalduse vastuvõtja ees- ja perekonnanimi ......................................................................................

 

Allkiri ..............................................................

Avaldusevorm