Sillamäe Lasteaed Jaaniussike                      Tere tulemast!

                                        Lasteaed avatud 6.30-18.30 tööpäevadel.

gallery/pict2
gallery/pict1
Детям нравится у нас!
gallery/jaani001
gallery/jaani001

ERIVAJADUSTEGA LAPS

Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas.

 Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteasutuse direktor.

Sillamäe Jaaniussike Lasteaias on kaks tasandusrühma ja üks sobitusrühm.

​Lasteaias töötavad logopeedid. Logopeedide vastuvõtt: Liudmila Kozlova - iga päev 8.00-15.00; teisipäev - 11.00-18.00

                                                                                         Tatjana Igoševa - iga päev 7.00-14.00; neljapäev - 11.00-18.00

1. Õpetajad hindavad ja analüüsivad õppeaasta alguses kõikide laste arengut. Arenguvaatluste järel tuleb kokku rühma meeskond (õpetajad, liikumis- ja muusikaõpetaja, logopeed). Arutelu teemadeks on:

– rühma koosseis õppeaastal;

– iga lapse arenguvaatluse tulemused;

– õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide täpsustamine laste arengutaset arvestades;

– lisauuringute vajalikkus mõnel lapsel koostöös teiste spetsialistidega;

– individuaalse arenduskava vajalikkus.

 2. Logopeed hindab ja analüüsib õppeaasta alguses kõikide laste kõne ning selgitab välja kõneravi vajavad lapsed. Logopeed kannab kõne uurimise tulemused rühma päevikusse. Logopeed täidab vastavat dokumentatsiooni.

3. Kogutud informatsiooni põhjal leitakse erivajadusega lapsele sobiv sekkumisviis: koostöös lapsevanematega rakendatakse lapsele sobiva õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lisaks rühma tegevuskavale individuaalset.

4. Sõltuvalt lapse erivajadusest nõustavad pedagoogid ja teised spetsialistid lapsevanemaid. Erivajadusega lapse koolieelse arengu toetamiseks on vajalik tihe koostöö perekonna, lasteasutuse, kohaliku omavalitsuse, meditsiini-ja psühholoogiateenistuse vahel.

5. Erivajadusega lapse arendamises osalevad vajalikud spetsialistid (logopeed, muusika- ja liikumisõpetaja).

 6. Vastavalt erivajadusele otsib õpetaja lapse arendusviise ning püüab talle luau võimalikult arendava keskkonna.

 

Erivajadusega lapse koolieelse arengu toetamiseks on vajalik tihe koostöö perekonna, lasteasutuse, kohaliku omavalitsuse, meditsiini-ja psühholoogiateenistuse vahel.

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus Jõhvis
Keskväljak 4 (Kaubanduskeskus Tsentraal, 3. korrus)
telefon 5886 0704

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus Narvas
Kerese 3 (Kerese keskus, 2. korrus)
telefon 5886 0708

koduleht rajaleidja.ee/idavirumaa
e-post  idavirumaa@rajaleidja.ee

Oleme avatud
E-N 9.00-18.00
R 9.00-15.30
Kokkuleppel on nõustamine võimalik ka muudel aegadel