Sillamäe Lasteaed Jaaniussike                      Tere tulemast!

                                        Lasteaed avatud 6.30-18.30 tööpäevadel.

gallery/pict2
gallery/pict1
Детям нравится у нас!
gallery/jaani001
gallery/jaani001

Sillamäe Lasteaed Jaaniussike

Meeldetuletus lasteaia ja lastevanemate vahelise koostöö kohta.

 

1.      Lasteaeda võib alati tulla nõu küsima ja oma muret/ rõõmu jagama, mis puudutab last ja tema probleeme.

2.      Kõik lastega ja lapsevanematega rühmas toimuv on konfidentsiaalne ja ei kuulu rühmast välja levitamiseks. Esimene isik, kelle poole oma probleemiga pöörduda on lapse rühma õpetaja või lasteaia juhtkonna poole.

3.      Igasugune last puudutav info on kättesaadav lapse rühmas (otse õpetajalt, rühma või lasteaia infostendilt, lasteaia koduleheküljelt – www.jaaniussike.ee). Muude küsimustega on võimalik pöörduda lasteaia juhtkonna poole.

4.      Lapse riidekapp riietusruumis on privaatne koht. Lapse riidekappi vaatamine on võimalik rühma töötajatel ja lapsevanematel. Lapse kappi kõrvaliste asjade panemine ilma vanemate või rühma töötajate nõusolekuta on keelatud!

5.      Lasteaed on lapse koduse kasvatuse toetaja. Lapsevanem teavitab õpetajaid lapse harjumustest, tervisehädadest (allergia, astma, liigne higistamine jne.) ja muudest kodustest probleemidest, et õpetajad saaksid arvestada lapse vajadustega.

6.      Lapse mõlemapoolseks arendamiseks toimub ajavahemikus oktoobrist märtsini last puudutav arenguvestlus, milles osalevad nii lapsevanemad kui õpetajad. Soovi korral või vajadusel võib arenguvestlusi läbi viia mitu korda õppeaasta jooksul.

7.      Lapse kooliks ettevalmistamine on kodu ja lasteaia koostöö võtmeküsimus. Kooli lahkuv laps saab lasteaiast kaasa nn. „koolivalmiduse kaardi“, mis edastatakse lapsevanema poolt kooli.

8.      Rühma koosolekud toimuvad 2x aastas: sügisel, kus valitakse rühma esindaja hoolekogusse (esindab oma rühma huve lasteaias) ja kevadel.

9.      Lapse terviseprobleemidega tuleb pöörduda perearsti poole või lasteaeda puudutavates küsimustes lasteaia tervishoiutöötaja või juhtkonna poole.

10.  Kõneravi lapsele teeb lasteaia logopeed ja annab lapsevanemale nõu kõneprobleemide lahendamiseks.

11.  Lapse sünnipäevi tähistatakse koos sõpradega vastavalt rühmasisestele traditsioonidele.

12.  5 ja 6 aastaste laste rühmades toimub 2x nädalas draamategevus, mis on õppekava toetav tasuta tegevus. Tasulistesse huviringidesse saab registreeruda lapse rühmas või treeneri juures ja huviringides osalevad 4-6a lapsed.

13.  Lapsevanemal on õigus teha ettepanekuid, mis tulevad kasuks lapse heaolu ja turvatunde tagamiseks (rühma õpetajatele, juhtkonnale, pedagoogilisele nõukogule)

14.  Konflikt tuleb lahendada seal, kust see alguse sai. Tähtis on põhjuse likvideerimine, mitte süüdlase otsimine. Hea koostöö tagab lapsele turvatunde.

15.  Direktori vastuvõtt on esmaspäeviti kell 14.00-16.00 ja kolmapäeviti kell 8.00-10.00. Koostöös leiab lasteaed ja lapsevanem alati parima lahenduse!

(väljavõte Lasteaia Jaaniussike kodukorrast)