Sillamäe Lasteaed Jaaniussike on liitunud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga detsembril 2015. a.

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist. Laste ja noorte tervis ning heaolu on seotud riigi sotsiaal-, haridus-, tervishoiu- ja majanduspoliitikaga täiskasvanute otsuste, tegevuste ja toimetuleku kaudu.

Prioriteetsed võtmealad ja valdkonnad

1.    Meeskonnatöö, eestvedamine ja juhtimine

2.    Õppimine, õpetamine ja tervisliku eluviisi kujundamine

3.    Turvaline ja arendav õppe-ja kasvatuskeskkond

Põhieesmärgid:

1.     Tagada lapse emotsionaalne mugavus ning positiivne psühholoogiline enesetunne suhtlemisel eakaaslaste ning täiskasvanutega nii lasteaias kui perekonnas.

2.     Jätkata õigete toitumisharjumuste kujundamist. Tutvustada eesti ja vene toitumistraditsioone.

3.     Kujundada lastel ettekujutus harmoonilisest seosest inimese ja ümbritseva keskkonna vahel ning vastutustunne tervise hoidmise eest.

4.     Aktiviseerida lasteaia töötajate ning lastevanemate motiveerimist laste tervise parendamisega seotud tegevuste organiseerimisel (õpi- ning tegutsemisvajadus).

Lasteaia tervisemeeskond:

Kristina Kudakova - liikumisõpetaja - tervisemeeskonna juht

Svetlana Fartukova - ujumisõpetaja - aseesimees

Anneli Vassijeva - direktor

Julia Popova - õppealajuhataja

Inna Kalda - eesti keele õpetaja

Irina Irõškina - õpetaja

Tatjana Lapõnina - õpetaja

Elena Tolstykh – tervishoiutöötaja

Nina Ivanova – majandusjuhataja

 

TERVISEDENDUSE  MISSIOON

Sillamäe Lasteaed Jaaniussike on õppeasutus, mis annab võimaluse saada alusharidust ja päevahoidu, mis tagab igale lapsele kvaliteetse isiksust arendava alushariduse, kus pööratakse tähelepanu laste tervisele ja selle tugevdamisele.

TERVISEDENDUSE  VISIOON

Lasteaed on arenev, turvaline, sõbralik ja tervist edendav haridusasutus, kus koostöös lastevanematega luuakse hariduslikud võimalused lapse kooliks ettevalmistamiseks looduslähedases ja lapsesõbralikus keskkonnas, kus on igati kaasaegne mängu- ja tegevuskeskkond, loominguline personal ja teotahteline meeskond.

 

TOIDUSOOVITUSED JA TOIDUPÜRAMID​

Tutvuge lähemalt toidusoovitustega Tervise arengu instituudi koduleheküljel

 

Tervist Edendav Lasteaed

 

gallery/tel_logo
gallery/pyramiid_content_est-1
gallery/logox2