Rühmad

Lasteaias töötab 9 rühma
  • Rühmad on avatud lastele alates ühest aastast kuni seitsme aastani.

  • Meie lasteaias: 2 rühma sõimelastele ja 6 rühma koolieelikutele.
    Õppe- ja kasvatustöö toimub vene ja eesti keeles.