Rühmad

Lasteaias töötab 10 rühma
  • Rühmad on avatud lastele alates ühest aastast kuni seitsme aastani.

  • Meie lasteaias: 3 rühma sõimelastele ja 7 rühma koolieelikutele.
    Õppe- ja kasvatustöö toimub vene ja eesti keeles.