Sillamäe Lasteaias Jaaniussike avatakse eesti õppekeelega rühm

20/05/2022

2022/2023. õppeaastal avab Sillamäe Lasteaed Jaaniussike eesti õppekeelega rühma, kuhu on oodatud 2-4 aastased eesti-, vene- ja kakskeelsete perede lapsed.

Eesti õppekeelega rühm annab lapsele võimaluse omandada eesti keelt kui teist keelt loomuliku suhtlemise ja mängulise õppimise olukorras, samal ajal arendades oma emakeelt eakohasel tasemel.

Eesti õppekeelega rühm avatakse Sillamäe Lasteaias Jaaniussike sügisel 2022.

Rühmas on kohti kokku 15 lapsele. Taotluse esitamine uude avatavasse eesti õppekeelega rühma toimub lapsevanametele juba tuttavas avalduste esitamise vormis. Vanemad, kes on varem esitanud avalduse koha taotluse, saavad olemasolevat taotlust muuta, märkides üheks eelistuseks õppekeele valikusse – eesti keel. Taotluse esmase esitamise kuupäev sealjuures ei muutu.

Taotluste muudatused palutakse lapsevanematel teha enne esimese suure komplekteerimise algust ehk enne 01. Juulit 2022.

Vanemad, kes esitavad taotluse esmakordselt, saavad kohe märkida eelistuseks  õppekeele valikusse eesti keele.

 

Lisainfo:

lasteaia direлtor Anneli Vassijeva, tel 3973805; jaaniussike2003@gmail.com

lasteaia õppealajuhataja Julia Popova, tel 6859288, jaaniussike08@gmail.com.

Sillamäe Lasteaia Jaaniussike koduleht: jaaniussike.ee

Ekskursioon mesilastaresseTöökorraldus Sillamäe Lasteaias Jaaniussike suveperioodil 2022.a.