Täitmata ametikohad

 • Täitmata ametikohad

  NB! Sillamäe Lasteaed Jaaniussike väljakuulutatud konkurss lasteaiaõpetaja (1,0) ametikoha täitmiseks kestab kuni 31.12.2020.a

   

  KONKURSS LOGOPEEDI VABA AMETIKOHA TÄITMISEKS

  Sillamäe Lasteaed Jaaniussike kuulutab välja konkursi lasteaia logopeedi vaba ametikoha täitmiseks.

  Nõudmised kandidaadile:
  • logopeedia alane kõrgharidus
  • valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
  • koostöövõime ja suhtlemisoskus
  • täpsus ja korrektsus
  • arvutiga töötamise oskus

  Tööülesanded:
  • kõneravialase töö korraldamine lasteaias (sh laste diagnoosimine, kõneravitundide
  andmine, kõneravialase dokumentatsiooni korrashoid jne)
  • lapsevanemate ja rühmaõpetajate nõustamine HEV lasteaialaste õppe korralduse
  valdkonnas
   
  Koormus: täiskoormus
  Tööleasumine: septembrist 2020
  CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri esitada 17.08.2020 Sillamäe Lasteaeda Jaaniussike aadressil J. Gagarini 7a, 40232 Sillamäe, direktori kabinetti või e-posti teel jaaniussike2003@gmail.com  märgusõnaga “konkurss”

  Info telefonil 3973805,  6859288

  LASTEAIAÕPETAJA

  Sillamäe Lasteaed Jaaniussike kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja (1,0) ametikoha täitmiseks alates 01.09.2020.a.

  Kandidaatidele esitatavad nõuded: vastavus kvalifikatsiooninõuetele, hea suhtlemis- ja koostööoskus.

  Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 29.05.2020.a. aadressil: Sillamäe, J. Gagarini 7a, või e-postil: jaaniussike2003@gmail.com.

  Täiendav info tel 3973805 või 6859288.