Töökorraldus Sillamäe Lasteaias Jaaniussike suveperioodil 2022.a.

21/06/2022
 • Lugupeetud lapsevanemad!

  Sillamäe Lasteaias Jaaniussike on tänase päeva seisuga nimekirjas 161 lasteaialast, kes vajavad kohta Sillamäe Lasteaias Jaaniussike.

  1. Käesolevaga teatan teile, et 04.07.2022.a. hommikul toimub laste vastuvõtt rühmades. Esimesel päeval  ei toimu laste vastuvõttu õues. Kõik lapsed nii aiarühma lapsed kui ka sõimerühma lapsed on oodatud koos lapsevanemaga rühmades.
  2. 04.07.2022.a. hommikul kella 06.30 kuni kella 8.30 on lasteaias tööl 3 töötajat, kes vajadusel saadavad lapsed koos lapsevanemaga rühma, kui keegi ei oska minna ja ei tea, kus asub nende rühm. Edastage palun oma lasteaialaste vanematele rühmade numbrid, kuhu tuleb lapsed hommikul tuua.
  3. Tervishoiutöötaja töötab 04.07.2022.a. kella 07.00 kuni 15.30, juhul kui  tekib vajadus vestelda tervishoiutöötajaga.
  4. Palume siseneda kõikidel peasissekäigust.

  Kui lapsevanematel tekivad täiendavad küsimused, võivad meile helistada tel 3973805 või kirjutada meilile: jaaniussike2003@gmail.com, vastame meelsasti kõikidele küsimustele.

   

  Töökorraldus Sillamäe Lasteaias Jaaniussike suveperioodil 2022.a.

  Suveperiood kestab lasteaias alates 1.06.2022 - 31.08.2022. Sellel ajal on lasteaia töökorraldus tavapärasest erinev.

  Tuginedes Sillamäe Linnavalitsuse korraldusele vastu võetud 04.03.2022.a. nr 146 „Lasteaedade töö korraldamine 2022. aasta suveperioodil” töötab Sillamäe Lasteaed Jaaniussike 2022.a. juulis asenduslasteaiana Sillamäe linna lasteaialastele.

  Sillamäe Lasteaeda Jaaniussike külastavad alates 04.07.2022.a. kuni 31.07.2022.a. lasteaialapsed Sillamäe linna lasteaedadest Rukkilill, Päikseke ja Pääsupesa. Nimetatud lasteaedade lastele on võimalus vajadusel kasutada lasteaiakohta Sillamäe Lasteaias Jaaniussike teiste Sillamäe linna lasteaedade kollektiivpuhkuste ajaks.

   Lugupeetud lapsevanemad!

  • Alates 01.06.2022.a. kuni 13.06.2022.a. töötavad meie lasteaias 8 rühma.

  Koolieelikute rühm Tilgake on kinni alates 01.06.2022.a

  • Alates 15.06.2022.a. kuni 30.06.2022.a. töötavad lasteaias 6 rühma.

  Kinni on rühmad Rukkilill, Tilgake ja Mesilased.

  Sõimeealised (1-3a) ja  aiarühma vanuselised (3-7a).

  • Alates 04.07.2022.a. kuni 31.07.2022.a. on avatud 9 rühma.
  • Alates 01.08.2022.a. kuni 14.08.2022.a. töötavad lasteaias 6 rühma.

   NB! Uute sõimerühma laste vastuvõtt toimub alates 15.08.2022.a.


  22.06.2022 on lühendatud tööpäev (kella 15.30)

  23.-24.06.2022 on lasteaed suletud (Riigipühad). Alates 27.06.2022 lasteaed avatud.


  Töökorraldus ülejäänud suveperioodil.

  • Suveperioodil on lasteaias avatud kõik rühmad.
  • Rühmade meeskonnad komplekteeritakse sellel perioodil töötavast personalist. Sellest tulenevalt ei saa garanteerida, et lapse rühmas on tööl oma rühma meeskond ja avatud tema rühm.
  • Suveperioodi rühmade moodustamisel võetakse aluseks vanuselised kriteeriumid järgmiselt: sõimeealised (1-3a), aiarühma vanuselised (3-7a).

  Sillamäe Lasteaias Jaaniussike saavad suvel asenduskohta kasutada teiste lasteaedade lapsed. Ka need lapsed jaotatakse rühmadesse samadest põhimõtetest lähtuvalt. Tabeli infoga suveperioodil avatud rühmadest, laste paigutumisest ning rühma meeskondadest avaldatakse lapsevanematele kuu aega enne suvise sulgemise perioodi algust, seega hiljemalt 04.06.2022.a.

Sillamäe Lasteaias Jaaniussike avatakse eesti õppekeelega rühmHuviringid lasteaias