Sillamäe Lasteaia Jaaniussike õpetajate mängud ja töölehed kaasatakse kogumikku “Virumaa kultuurilugu”.

19/12/2019

8. novembril toimus Tartu Ülikooli Narva kolledžis seminar teemal “Parimad praktikad Virumaa kultuuriloo töölehtede koostamisel”. See seminar toimus kogumiku “Virumaa kultuurilood” koostamise konkursi raames. Konkursi korraldaja on MTÜ Viru Instituut. Konkursi eesmärk oli toetada koolieelikute ja algkooli laste esimesi teadlikke samme kultuuriloo alal. Teemadeks olid kohalik ajalugu, rahvakultuur ning Virumaaga seotud inimesed, tegelased ja kangelased.

Sillamäe Lasteaia Jaaniussike lasteaiaõpetajad võtsid aktiivselt osa töölehtede ja mängude koostamisest. Seminari ajal tutvustasid õpetajad kolleegidele konkursile esitatud mänge. Teemad, mille õpetajad on töölehtede ja mängude valimiseks valinud, on mitmekesised, kuid need kõik on heaks tööriistaks, et toetada lastele oma kodumaa kultuuriloo ülekandmist. Konkursile esitatud tööd väärivad tähelepanu ja on heaks ideede allikaks tulevastele töölehtede autoritele.

Sillamäe Lasteaia Jaaniussike õpetajate mängud ja töölehed kaasatakse 2019. aasta detsembris ilmuvasse kogumikku “Virumaa kultuurilood”.

Osalemise ja loomingulisuse eest töölehtede ja mängude koostamisel pälvisid lasteaia õpetajad Julia Saikonen, Nina Širjaeva, Julia Belova, Tatjana Lapõnina, Irina Irõškina, Olga Letohho tänukirjad.

Sillamäe Lasteaia Jaaniussike lasteaia meeskond õnnitleb ja tänab oma õpetajaid!

Aasta õpetaja 2019!Lugupeetud vanemad!